Algemene voorwaarden vertalen

Algemene voorwaarden: wat zegt de wet?
Algemene voorwaarden zorgen ervoor dat de rechten en plichten van beide partijen duidelijk zijn vastgelegd en kunnen eventuele problemen voorkomen. Zo weten beide partijen waar ze aan toe zijn. Algemene voorwaarden zijn echter onderworpen aan een aantal wettelijke eisen, waaronder:

  • Er is sprake van een informatieplicht. U dient aan uw klant of opdrachtgever vóór of tijdens het sluiten van een overeenkomst te melden dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn. Doet u dit niet, dan is het mogelijk dat de rechter besluit dat uw voorwaarden niet van toepassing zijn.
  • Wanneer uw klant of opdrachtgever zelf gebruik wil maken van eigen algemene voorwaarden gelden de algemene voorwaarden van de partij die als eerste naar de eigen voorwaarden verwijst, tenzij de andere partij uitdrukkelijk aangeeft deze voorwaarden niet te accepteren. In dat geval zal er verder onderhandeld moeten worden.
  • Artikelen 236 en 237 uit Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek behandelen de zogenaamde ‘zwarte’ en ‘grijze’ lijst. De bepalingen die in artikel 236 worden genoemd zijn altijd verboden en mogen dus niet in algemene voorwaarden worden opgenomen. De bepalingen uit artikel 237 mogen alleen in sommige gevallen worden opgenomen, afhankelijk van de omstandigheden.

Zaken doen met het buitenland
Wanneer u zaken doet met het buitenland is het ook handig om een vertaling van uw algemene voorwaarden beschikbaar te hebben. De wederpartij dient uw voorwaarden namelijk te kunnen begrijpen. Een potentiële klant die uw algemene voorwaarden niet kan lezen zal geneigd zijn deze niet te accepteren. Een vertaling van uw algemene voorwaarden naar het Engels is dus geen overbodige luxe. Wel dient u in zulke gevallen rekening te houden met een aantal zaken. Het is bijvoorbeeld altijd verstandig om in al uw voorwaarden of overeenkomsten vast te leggen welk recht toepasselijk is. Doet u bijvoorbeeld zaken met ondernemingen die in Amerika zijn gevestigd? Maak dan duidelijk of Nederlands of Amerikaans recht van toepassing is. Ook kunt u het beste in uw algemene voorwaarden aangeven welke rechtbank bevoegd is, mochten zich onverhoopt toch geschillen voordoen.

Door eenmalig te investeren in een juiste juridische vertaling van uw algemene voorwaarden beschermt u uw onderneming beter tegen schadeclaims. Zorg er wel voor dat uw vertaler ook ervaring heeft met het vertalen van algemene voorwaarden, anders kan een vertaling zelfs voor problemen zorgen in plaats van ze te vermijden. Neem gerust eens vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.