Beëdigde Vertaling

Beëdigde vertaling Nederlands-Engels
Officiële documenten dienen vaak door een beëdigd vertaler te worden vertaald. Denk bijvoorbeeld aan een vertaling van een diploma, cijferlijst, getuigschrift of CV of aan een juridische vertaling van bijvoorbeeld een notariële akte, statuten, een contract of een wilsbeschikking. Beëdigde vertalingen dienen aan bepaalde eisen te voldoen waardoor het maken van een beëdigde vertaling extra tijd kost. Zo dient de vertaling qua opmaak zo veel mogelijk overeen te komen met het originele document.

Procedure
De beëdigde vertaling wordt onlosmakelijk aan het brondocument (het document dat vertaald moet worden) gehecht en er wordt een vertalersverklaring met stempel toegevoegd. Vraag altijd na of het brondocument het originele document moet zijn. Vaak volstaat een kopie ook, maar dit is niet in alle gevallen zo. Het hele pakketje (brondocument, beëdigde vertaling en de vertalersverklaring) wordt uiteindelijk per post aan u verzonden.

Erkend beëdigd vertaler
Ik ben in 2012 door de Rechtbank Roermond beëdigd als vertaler Nederlands-Engels en Engels-Nederlands en ik sta ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers onder nummer 4943. Kijk voor meer informatie over de kosten van een beëdigde vertaling op de pagina Diensten.

Apostille voor beëdigde vertalingen
In sommige gevallen is een legalisatie van de beëdigde vertaling nodig. Is uw beëdigde vertaling bestemd voor een instantie in een land dat het Apostilleverdrag heeft ondertekend? In dat geval volstaat een apostille. Deze wordt aan de beëdigde vertaling toegevoegd. U kunt de apostille zelf aanvragen bij de Rechtbank Roermond. Zie ook de pagina Diensten.

Legalisatie
Wanneer u het document nodig heeft voor een land dat het Apostilleverdrag niet heeft ondertekend dient u een andere procedure te volgen voor het legaliseren van de beëdigde vertaling. Wel kan ik de beëdigde vertaling zelf leveren. Ook kunt u op de website van de Rijksoverheid terecht voor meer informatie.